ARTIKLER


Fejlskud fra JuniBevægelsen

I Notat for 22. december skriver Jens-Peter Bonde, at bioenergi er en fejlinvestering. Det er kommentatoren uenig i.
Af Morten Jødal
11. januar 2007

22. december skriver Jens-Peter Bonde på bagsiden af NOTAT under overskriften »Bioenergi – en fejlinvestering«. For omtrent første gang er jeg 100 procent uenig med Jens-Peter Bonde.

Jens-Peter Bonde er bange for at der åbnes et nyt landbrugsstøtteområde – men benyt dog i stedet lejligheden til at fjerne braklægningsstøtten.

Bonde nævner også skovrydning i u-lande, og det er helt ved siden af. EU-beslutningen gælder ikke import, men om landenes egen energiproduktion. Vi har bunker af biomasse som politikerne hidtil har spændt ben for at udnytte.

Biomasse er et bredt begreb, men principielt altid en CO2-neutral energiråvare, bortset fra oparbejdningsomkostninger (som ikke altid er forsvindende).

De nordeuropæiske skove giver et stort overskud af træ. Sydpå er oli€venkerner eller man€del€skaller glimrende brændsler.

Energipil kan høstes hvert tredje år – og bremser udsivning af nitrat til vandmiljøet.

Raps kan bruges til både biodiesel og kvægfoder.

I Danmark har biomasse længe været hæmmet af investeringen i naturgasnettet. Det politiske system har kvalt alle biomasseprojekter i naturgasområder, for det dyre net skulle jo forrentes – på bekostning af fornyelige energikilder. Den politik har naget mig i årevis – så for en gangs skyld er jeg helt glad for EU!

Jeg ved godt at de fleste tilhængere af vedvarende energi drømmer om biler, der futter rundt på brint produceret af vindmølle-el. Den drøm er god nok – men ikke lige om hjørnet. Og netop på transportområdet kan biomasse give et miljøbidrag, der er lige til at høste – her og nu.

Morten Jødal, 9200 Aalborg SV, medlem af JuniBevægelsen, gymnasielektor og ph.D i forbrændingsteknik