ARTIKLER


EU trækker i land med bio-etanol

EU står ikke længere fast på, at en bestemt del af bilernes brændstof skal bestå af bioetanol.
Af Sven Skovmand
23. marts 2008

For et år siden vedtog EU at 6,75 procent af brændstoffet i biler skulle være bioetanol, og at andelen skulle stige til 10 procent i 2020. Det skete med den begrundelse at det ville nedsætte udslippet af CO2.

Kravet mødte fra starten kritik. Modstanderne påpegede at det ville få uheldige følger for regnskove og for forsyningen med fødevarer, hvis man skulle bruge palmeolie eller majs til brug i biler. Og at bruge halm eller træ til at lave bioetanol ville give en dårligere udnyttelse end at brænde det i kraftværker.

I januar i år meddelte også EU’s eget videnskabelige institut, Joint Research Center, at det er mere end tvivlsomt om bioetanol vil nedsætte udslippet af CO2. Det fik EU’s miljøkommissær, Stavros Dima, til at erklære at det var vigtigere at tage miljøhensyn end at nå målet med de 10 procent bioetanol.

Kan erstattes af elbiler

Kommissionen har derfor meddelt at de enkelte lande kan slippe for at bruge bioetanol, hvis de i stedet forøger bestanden af elbiler tilsvarende.

Elbiler vil kunne spare CO2, fordi de har en virkningsgrad der er dobbelt så høj som almindelige biler.

Og lader man bilernes batterier op med el fra vindmøller, vil der slet ikke være noget udslip af CO2.

Denne løsning er velegnet for Danmark, fordi møllerne i mange situationer producerer mere el end der er brug for.

Det eneste problem er at batteriernes ydeevne endnu er for lille. Men man forventer at problemet hurtigt vil blive løst. Batteriernes ydeevne fordobles i øjeblikket for hver gang der går fem år.

Læs mere om emnet i NOTAT om klimakrisen, juli 2007, eller i artikelarkivet på www.notat.dk. Søg på ordet »etanol« eller »klima«.