ARTIKLER


Hvad regionsudvalget er

Danmark har 9 af Regionsudvalgets 344 medlemmer
Af Staffan Dahllöf
7. oktober 2009

Regionsudvalget har 344 medlemmer fra EU's 27 medlemslande, og lige så mange suppleanter. Det blev oprettet i 1994 med to formål:

Regionsudvalget, Kommuner

- at inddrage lokal- og regionalpolitikere i EU's beslutningsmaskineri

- at bringe EU nærmere borgerne.

De største medlemslande har 24 pladser (Tyskland, Storbritannien, Frankrig), det mindste (Malta) har 6. Danmark har 9.

Regionsudvalget holder fem plenarmøder om året i Bruxelles. Udvalget har til forskel fra Europa-Parlamentet ingen beføjelser til at ændre eller blokere forslag fra Kommissionen. Man kan udelukkende komme med råd, såkaldte udtalelser.

Udtalelserne vedtages med simpelt flertal.

Regionsudvalget har seks underudvalg som forbereder plenarforsamlingens udtalelser:

*Territorial Samhørighed (COTER)

*Bæredygtig Udvikling (DEVE)

*Økonomisk Politik og Social- og

*Kultur og Uddannelse (EDUC).

*Styreformer i EU (CONST)

*Forbindelser Udadtil (RELEX)

De danske medlemmer:

De danske medlemmer af udvalget er Henning Jensen , Næstved (A), Jens Arne Hedegaard, Brønderslev (V), Per Bødker Andersen, Kolding (A), Jens Jørgen Nygaard, Egedal (C), Helene Lund, Furesø (F), Mona Heiberg, København (A), Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark (A), Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland (A), Knud Andersen, Region Hovedstaden (A)

Udvalgets medlemmer sidder der som valgte politikere, og de mister deres plads, hvis de taber ved valget. De udpeges for fire år ad gangen. Hver af dem har en suppleant, der ofte deltager i møderne.