ARTIKLER


Regioner i kamp om pengene

De danske regioners lobbykontorer i Bruxelles kæmper for at få opmærksomhed.
Af Erling Böttcher
7. oktober 2009

Spredt rundt på fem adresser i Bruxelles findes 27 danskere med en klar opgave: Gør gavn for baglandet derhjemme, helst i form af tilskud fra EU's kasser eller i form af nyttig hjælp og kontakter i EU.

Mens opgaven er enkel, er udførelsen til gengæld hverken nem eller enkel. Af mange gode grunde.

Med udvidelsen af EU til 27 lande er der kommet mere konkurrence om pengene, og færre af dem lander i Danmark.

Tidligere havde nogle af de større danske byer deres egne lobbykontorer i Bruxelles. Men efter den danske kommunalreform, hvor 297 kommuner blev til 98, og 14 amter blev til 5 regioner, er der også møbleret om på kontorerne i Bruxelles.

Nu driver hver af de fem regioner et kontor hvor mellem 2 og 12 ansatte skal sørge for at netop deres region kommer på landkortet og kommer med i kampen om tilskudskronerne.

Overskudskontorer?

Mens der findes et landsdækkende overblik over hvad Danmark henter hjem i tilskud fra EU's strukturfonde (siderne 18-19), findes der intet overblik over hvor mange penge som tilfalder Danmark i form af støtte til diverse projekter.

Et kontor som det midtjyske regionskontor med syv ansatte koster 5,4 millioner kroner at drive pr. år. Indtil 2008 var kontoret involveret i projekter hvor 32 millioner støttekroner går til aktører inden for regionen. Tallene svinger meget fra år til år, men hvis man ser isoleret på EU's projektpenge, er der tale om et kontor som kan betale sig.

For den enkelte kommune er udgiften ikke så stor. I region Nordjylland, Midtjylland og SydDanmark betaler kommunerne 2 kr. pr. borger til at drive EU-kontoret. Det lidt mindre sjællandske kontor får kun 1 krone pr. borger, mens Region Hovedstadens kontor er lidt anderledes end de andre, da det alene er fokuseret på at skaffe forskningsmidler til Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Københavns Universitet og regionens hospitaler.

Men en skepsis er der i baglandet.

Er der noget i det?

»Hvis man kigger tilbage til vores oprettelse var der bestemt en skepsis: Mon der er noget i det for en mindre vestjysk kommune? Men nu har jeg det indtryk at der er enighed om at det faktisk var en rigtig beslutning,« siger Lars Holte Nielsen, leder af region Midtjyllands kontor.

»Pengene er vigtige. Når vi i vores årsrapport kan skrive at vi nu har hentet 32 millioner hjem i tilskud, så er der nok nogle borgmestre som siger at det ikke er så ringe alligevel.«

»Men det er lige så vigtigt at bygge netværk, at have mulighed for at påvirke i ens egen interesse, og at kunne hjælpe virksomheder,« siger Lars Holte Nielsen.

Også på det nordjyske kontor er pengene i fokus:

»Hen over de sidste otte år, siden vi skiftede fra at være et EU-informationskontor til at være et projektkontor, har vi været involveret i projekter til omkring 200 millioner kroner,« siger leder af det nordjyske kontor i Aalborg, Stig Norsk. I dette store beløb skal man dog regne det helt ekstraordinære år 2005 hvor beløbet var 135 millioner.

Stig Norsk peger på at kontorets aktiviteter for at skabe projekter også skaber en sideomsætning for eksempel i form af rejsendes hotelovernatninger, en værdi som turistorganisationen Visit Denmark har beregnet til omkring 12 millioner kroner årligt.

Få projekter som er svære at måle

På region Sjællands kontor i Bruxelles siger lederen Esther Davidsen:

»Vi er her for at hente nogle støttekroner. Men det er ikke os som sender checks ud. Kommunerne og vores store byer som Roskilde og Næstved må aktivt på banen.«

»De lokale bruger os ikke nok. Der bliver lavet for få projekter,« siger hun, og en væsentlig del af arbejdet er således i forhold til de hjemlige kommuner:

»Vi laver opsøgende arbejde i kommuner og institutioner og prøver at sætte dem i gang,« siger Esther Davidsen.

Det er langt fra altid at det bliver til noget målbart, skriver region Sjællands kontor i sin seneste årsberetning:

»Reelt er det under 10 procent af de projektidéer, som vi bearbejder, der ender med en konkret EU ansøgning. De 663 konsultationer, møder, informationsseminarer i Danmark, vores omfattende mødeaktivitet i Bruxelles samt vores skriftlige information ender med andre ord ’kun’ i 40-50 konkrete projekter, hvoraf nogle må opgives eller ikke får bevilling.«

Kontoret beklager at værdien af dette ’udenoms arbejde’ ikke påskønnes tilstrækkeligt:

»Det er en markant problemstilling for os, at dette store arbejde, som sparer virksomheder for mange tidsmæssige ressourcer, som giver ny viden og inspiration, og som derfor ofte er grundlaget for mange interne/lokale projekter og initiativer ikke tillægges den samme værdi/effekt, selv om vores største ressourceforbrug og de største indirekte effekter af aktiviteterne reelt ligger i disse aktiviteter,« hedder det i årsrapporten.

Danske regioners EU-lobby kontorer

Region NordDanmark har ansat 9 i Aalborg, 2 i Bruxelles og 2 i Kina. (www.eu-norddanmark.dk)

Region Midtjylland har ansat 7 i Bruxelles (www.centraldenmark.eu)

Region SydDanmark har ansat 12 i Bruxelles og 5 i Kina (www.southdenmark.be)

Region Sjælland har ansat 3 i Bruxelles (www.zealanddenmark.eu)

Region Hovedstaden har ansat 3 i Bruxelles (www.regionh.dk/creodk)

Nogle puljer, kasser og fonde i EU

Uddannelse og ungdom

Atlantis-programmet – samarbejde mellem EU og USA

Erasmus Mundus II

Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW)

Erasmus LLP

Jean Monnet LLP

Tempus

Youth in action

Comenius

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Aktive Unge

Livslang Læring - LLP

Comenius Regio Partnerskaber

Programmet for livslang læring - indkaldelser 2009

Sundhed

EU’s Folkesundhedsprogram 2008-2013

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Forskning og udvikling

FP7 - forskning og teknologisk udvikling 2007-2013

- overblik med fokus på SMV’er

FP7- 7. rammeprogram for forskning og udvikling

Joint Technology Initiatives (JTI)

Innovation

CIP - Entrepreneurship & Innovation Program (EIP)

Miljø og energi

CIP - Intelligent Energy Europe II (IEE)

LIFE+ programmet 2007-2013

CIP miljø: Øko-innovative produkter og services

Social og beskæftigelse

Progress - nyt arbejdsprogram for 2009

DAPHNE III - vold mod kvinder og børn

Progress 2007-13

URBACT, Innovation og konkurrenceevne,

Landdistriktsudvikling,

Kultur, media og venskabsbyer

Europa for Borgerne 2007-2013

EU’s Kulturprogram 2007-2013

EU-programmet MEDIA

Venskabsbyer

Samarbejde med 3. lande

Switch Asia-programmet

Informationsteknologi

Program til beskyttelse af børn på internettet

CIP IKT: Pilot-projekter og tematiske netværk

Interregionalt samarbejde

Interreg IVC - Hele Europa

Interreg IVB - Nordsøregionen

Interreg IVB - Østersøregionen

Interreg-programmerne

Interreg IV A - Øresund, Kattegat og Skagerrak

URBACT II-programmet

Andre

Strafferets-programmet

Landdistrikts-programmet 2007-2013

Marco Polo-programmet

(I oversigten er medtaget puljer, kasser og fonde som ligger ud over EU’s strukturfonde som beskrives på andre sider i dette blad. Listen er ikke udtømmende, men taget fra det midtjyske kontors hjemmeside.