ARTIKLER


EU vil støtte fjernelse af CO2

At fjerne kuldioxid fra atmosfæren og gemme den i sikre geologiske lag har længe været en drøm for folk med tilknytning til kulindustrien og de kraftværker, der bygger på kul. Men tanken har også vakt kritik.
Af Sven Skovmand
11. november 2010

At fjerne kuldioxid fra atmosfæren og gemme den i sikre geologiske lag har længe været en drøm for folk med tilknytning til kulindustrien og de kraftværker, der bygger på kul. Men tanken har også vakt kritik.

Modstanderne frygter, at kuldioxiden vil sive ud fra lagene og dermed vende tilbage til atmosfæren. Samtidig påpeger de, at metoden kræver så megen energi, at der skal udvindes 25 procent flere kul, end der ellers skulle.

Men kulindustrien har stor indflydelse i EU. Derfor har Kommissionen nu meddelt, at den vil støtte 4 projekter til fjernelse af kuldioxid og 4 andre projekter til formindskelse af kullenes udslip af CO2. Samtidig vil den give støtte til 34 projekter for vedvarende energi.

Pengene udbetales efter NER300 programmet, der får sine indtægter fra salg af CO2-kvoter. Kommissionen regner med, at der på baggrund af de nuværende priser vil være cirka 30 milliarder kroner til rådighed.