ARTIKLER


Vil ikke give fri proces i Grundlovssagen

Der spændes ben for den retssag, der føres om den manglende folkeafstemning om Lissabon-traktaten
Af Sven Skovmand
7. oktober 2010

Civilstyrelsen har sagt nej til de borgere, der med professor Ole Krarup og pastor Helge Rørtoft-Madsen i spidsen har anlagt sag mod regeringen. Den har meddelt, at de ikke kan få fri proces, når sagen i december skal gå for Højesteret.

Afslaget er besynderligt, for da de samme borgere skulle have sagen behandlet i Landsretten, fik de faktisk bevilget fri proces.

Mindst lige så mærkeligt er det, at Civilstyrelsen har været hele otte måneder om at meddele afslaget. Det alene må betragtes som en sabotage af retssagen. Men Civilstyrelsen hører jo også under Justitsministeriet og dermed under regeringen, der formentlig frygter, at en retssag kan føre til, at der skal holdes en folkeafstemning om Lissabon-traktaten.

Folkene bag retssagen har nu appelleret sagen til Procesbevillingsnævnet, der i modsætning til Civilstyrelsen er uafhængigt af regeringen.

Uden en fri proces bliver det svært at føre retssagen, der i øvrigt kun drejer sig om, hvorvidt sagen om Lissabon-traktaten er af en så principiel karakter, at den kan behandles af domstolene.