ARTIKLER


Svar til Bendt Bendtsen: Fej for egen dør

I sommers offentliggjorde den lobbykritiske organisation Corporate Europe Observatory en rapport om EU-parlamentsmedlemmers bijobs.


Af Kenneth Haar
5. oktober 2011

Forud var gået mange ugers research i, hvilke EU-parlamentarikere, der har sidebeskæftigelser, der kan bringe dem i en konflikt med deres ansvar som politikere. Rapporten vakte meget harme, mange af dem, der var nævnt i rapporten havde ikke lyst til at blive fremhævet som politikere med interessekonflikter.

Blandt de mest vrede var Bendt Bendtsen. Han, ligesom mange andre politikere på vores liste, mener grundlæggende, at det er underordnet om de i privat egenskab, men parallelt med deres arbejde som parlamentarikere, arbejder for at fremme bestemte virksomheders interesse. Det er vi i Corporate Europe Observatory ikke enige i. Når f.eks. Anne E. Jensen, som sidder i Nordea Invests bestyrelse, også arbejder med sager i parlamentet af interesse for den virksomhed, er der så overhængende fare for, at Anne E. Jensen skæver så meget til den side, at hendes arbejde som politiker, der skal varetage almene interesser, kommer i fare. Og så er det ikke nok, at hun allerede har oplyst om hendes bestyrelsespost, eller at hun bedyrer, at hun nok skal lade vær' med at blande tingene sammen. Tilsvarende med Bendt Bendtsen, der gennem en række poster er tilknyttet den danske skibsfartsverden.

I sin vrede over at blive fremhævet af Corporate Europe Observatory, er Bendt Bendtsen - ligesom tidligere fra den konservative gruppe i EU-parlamentet - kommet med et udfald mod os. Nu på NOTATs hjemmeside, hvor han gør det til en sag, at Corporate Europe Observatory tæller to medlemmer, inklusiv undertegnede, der også er medlemmer af ATTAC-bevægelsen. Det fortjener et svar.

Først skal det nævnes, at Bendt Bendtsens kommentar rummer en række forkerte oplysninger. Det er ikke rigtigt, at jeg er talsmand for ATTAC. Det ophørte jeg med at være for halvandet år siden. Det er heller ikke rigtigt, at jeg er ansat på NOTAT. Jeg havde forladt min post på NOTAT inden udgivelsen af vores rapport. Derimod er jeg og en kollega i Corporate Europe Observatory medlemmer af henholdsvis ATTAC-Danmark og ATTAC-Tyskland, mens de øvrige 10 ansatte ikke er tilknyttet ATTAC-bevægelsen.

Corporate Europe Observatory er en uafhængig organisation, men arbejder jævnligt sammen med det europæiske ATTAC-netværk om konkrete sager, der er relevante for vores arbejde. Corporate Europe Observatory er både en researchgruppe og en kampagneorganisation. Vi nøjes ikke med at skrive rapporter og lave undersøgelser. Vi arbejder også målrettet på at skabe politiske forandringer i EU-systemet. Vi ønsker ikke et EU, hvor erhvervslivet i kraft af den største pengepung og solide netværk, dominerer den politiske beslutningsproces. ATTAC er en bevægelse med et langt bredere sigte, men heldigvis mødes vores veje nu og da.

Der er ikke tale om en interessekonflikt, men om et interessesammenfald mellem de to størrelser, og det frembyder således heller ikke nogen problemer, at jeg som ansat i CEO er medlem af ATTAC.

Anderledes forholder det sig med Bendt Bendtsen. Når han som politiker har berøring med sager af interesse for de virksomheder, han arbejder for, og som han ifølge eget udsagn også får penge fra, blinker vores alarmlamper.  Og det er ikke nok, at han er åben om det.

Kenneth Haar er researcher ved Corporate Europe Observatory,

Læs indlægget fra Bendt Bendtsen: CEO - en dækorganisation for ATTAC