ARTIKLER


Skal briterne stemme om EU?

Stærke kræfter arbejder for en folkeafstemning – med forskellige begrundelser.
Af Sven Skovmand
1. august 2012

Ifølge den engelske avis »Daily Express« ønsker et stort flertal en folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU. 49 procent går ind for en hurtig afstemning, mens 33 procent går ind for, at den snart skal holdes. Kun 18 procent er imod.

En græsrodsbevægelse, People’s Pledge, spørger samtlige konservative kandidater, om de går ind for tanken. Hvis de siger nej, organiserer bevægelsen lokale afstemninger for hermed at lægge pres på kandidaterne. Bevægelsen har allerede på nuværende tidspunkt støtte fra 80 konservative medlemmer af Underhuset, og den har 13 fastansatte medarbejdere.

Interessant nok ledes bevægelsen af en mand, der er tilhænger af EU-medlemskab. Men han mener, at briterne skal have mulighed for at tage stilling til medlemskabet.

Kampagnen vil måske få støtte fra Labour. Ifølge The Observer for 20. maj 2012 går ledende Labour-folk ind for en folkeafstemning, selvom de er tilhængere af EU. De håber blot at skabe problemer for de konservative!

I 1975 fik den daværende leder af Labour, Harold Wilson, gennemført, at der blev holdt en folkeafstemning om medlemskabet, som Labour stemte nej til i 1972. Men da Harold Wilson nu selv anbefalede et fortsat medlemskab, stemte kun en tredjedel af vælgerne for udtræden af EU. I Skotland stod ja og nej-stemmerne dog næsten lige, og i de gamle nordiske øer, Shetlandsøerne og Orkney-øerne var der et flertal for udtræden.

Siden da er modstanden mod EU dog blevet langt stærkere. Så man kan ikke vide, hvordan afstemningen vil forløbe.