ARTIKLER


Bankunion kan kræve folkeafstemning

Hvis det kræves, at en bank lukker, er der tale om afgivelse af suverænitet,


Af Sven Skovmand
17. januar 2013

Et dansk ja til den af EU foreslåede bankunion vil sandsynligvis kræve en folkeafstemning. Det siger professor ved Copenhagen Business School, Jesper Rangvid. Hans udtalelser står torsdag den 1. november 2012 i Børsen under overskriften »Grundlov truer dansk ja til bankunion«.

Jesper Rangvid begrunder sin opfattelse med, at Danmark står uden for Euroen og derfor ikke kan deltage i beslutninger i styrelsesrådet for den europæiske centralbank. Hvis ECB for eksempel kræver, at en dansk bank skal lukkes, vil der være tale om en suverænitetsafgivelse, der kræver vedtagelse efter Grundlovens § 20, hvorefter der skal være folkeafstemning, medmindre 150 af Folketingets medlemmer stemmer for forslaget, hvad der næppe vil kunne ske.

Det fælles finanstilsyn skulle efter Kommissionens oprindelige plan træde i kraft fra begyndelsen af 2013. Nu håber man, at det kan virke fra 2014.