ARTIKLER


Leder: Valgets store temaer

Et valg er en glimrende lejlighed til at hilse de politiske nuancer velkomne, skriver redaktøren af denne måneds NOTAT.


Af Ida Zidore
31. marts 2014

EU-parlamentsvalget nærmer sig med hastige skridt. Den 25. maj skal vi sætte krydset ved en af de otte lister, der er opstillet fra dansk side. Samtidig sætter borgere i de øvrige EU-lande deres krydser. Resultatet bliver 751 folkevalgte i parlamentets sæder, nye som gamle.

Og det betyder faktisk noget. Parlamentet er befolkningens eneste stemme, og har siden 2009 haft noget at skulle have sagt på langt de fleste af de områder, som EU lovgiver på. I en tid hvor Kommissionen svinger pisken over økonomien mens arbejdsløsheden tårner, er borgernes røst mere afgørende end nogensinde.

Snart melder sig spørgsmålet om, hvem man skal stemme på. Og det kan være en kompliceret affære at finde ud af. For hvor debatten om nationale forhold som regel tydeliggør de politiske nuancer, gemmes den reelle EU-debat ofte væk bag forenklingen: ja eller nej til det europæiske samarbejde. Det gør næppe nogen klogere på indholdet.

Et valg er en glimrende lejlighed til at hilse nuancerne velkomne. Det har NOTAT valgt at gøre ved at stille de otte spidskandidater 16 væsentlige spørgsmål om alt fra finansregulering og frihandel til klima og asylpolitik. Målet er ikke kun at inspirere til at sætte krydser. Det handler også om at gøre læseren varigt klogere på det væsentlige: politisk indhold og ideologiske ståsteder.

De 16 spørgsmål er resultatet af flere måneders samarbejde mellem Oplysningsforbundet DEO, NOTATs redaktion og en række eksperter. Sammen har vi forsøgt at formulere de vigtigste problemstillinger, som EU står overfor.

I dette nummer kan du læse om spidskandidaternes holdning til halvdelen af spørgsmålene. Det gælder frihandel, miljø, klima, energi, patentdomstolen, asylpolitik og lobbyisme. I næste nummer følger vi op med de sidste otte spørgsmål - tunge drenge som arbejdsmarked, fri bevægelighed, skattespørgsmål, bankregulering og finanspolitik.

Spørgsmålene kan alle besvares med ja eller nej, og derfor illustrerer en grafik på hver side kandidaternes holdning. Men ingen grafik står uden uddybende svar, der indgår i alle artiklerne. Nuancerne fastholdes.

Fik du ikke nok efter de to numre, er der mulighed for selv at afkræve svar fra partiernes kandidater, når DEO og NOTAT i april og maj drager på valgturné i 15 byer rundt om i landet. Her bliver de samme 16 spørgsmål udgangspunktet. Du kan også gå mere systematisk til værks og tage valgtesten hvaderdinholdning.dk for at se, hvilken spidskandidat du er mest enig med.

Demokrati kræver deltagelse, og deltagelse er mere end et kryds.

God valgkamp!