ARTIKLER


5 skarpe til Malin Björk

Valgt ind i EU-Parlamentet for det svenske Vänsterpartiet (GUE/NGL-gruppen), medlem af udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestiling.


Af Josefine Esrup
18. juni 2015

Hvad er de største udfordringer for ligestillingen i EU i dag? 

Retten til at bestemme over egen krop, og retten til økonomisk uafhængighed. Og i sammenhæng med det mener jeg ikke, at kvotesystemer kan afhjælpe disse problemer. Kvotepolitikken er for mig at se mere et politisk røgslør.

I EU taler man meget om ’køns-mainstreaming’, altså at tænke køn ind i alle politikområder. Hvad mener du om det?

Det kan være brugbart, men det er ikke en mirakelkur. Hvis det skal bruges til noget reelt, kræver det også politisk vilje. Og så skal det altid støttes af konkrete politiske målsætninger.

Ifølge en rapport fra European Womens Lobby bliver kvinder hårdest ramt af krisen. Har EU et ansvar for at sikre, at den økonomiske politik ikke rammer skævt?

Jeg mener, EU har et enormt ansvar for at afhjælpe de sociale problemer efter krisen og særligt i forhold til at hjælpe kvinder. Kvinder skal have mulighed for at være økonomisk uafhængige.

Bør EU’s rammer for finanspolitikken i højere grad tage højde for, hvordan forskellige tiltag rammer kønnene?

Helt klart! Der er et stort behov for, at traditionelle kvindefag – for eksempel hele plejesektoren – kommer meget mere i fokus, når man diskuterer økonomiske rammer.

Har du som kvindelig EU-politiker oplevet udfordringer i kraft af dit køn?

Det har jeg. Jeg har været udsat for, at man bliver overhørt meget, og at man ikke har ligeså meget at skulle have sagt. Der er stadig til en hvis grad en form for diskriminering i EU.

Artiklen blev først bragt i NOTAT 1284 'Kvindernes Europa?', der udkom 1. juni 2015