MAGASINER


NOTAT om patientrettigheder

November 2009

I dette nummer kigger vi på direktivet om patientrettigheder i EU. Forslaget vil give patienter adgang til sundhedsydelser i hele EU, og udgifterne skal betales af hjemlandet. Det lyder umiddelbart godt, men der er nogle grundlæggende problemer som NOTAT her tager op til debat.

Én af disse problemstillinger bliver sat i relief i artiklen EU bevæger sig ind på velfærdspolitikken. Her forklarer lektor Dorte Sindbjerg Martinsen hvorfor hun mener, at forslaget om patientrettigheder er det største EU indgreb på velfærdsområdet, som egentligt er et nationalt kompetenceområde.

Uden for tema kan du bl.a. læse om Islands ansøgning om EU-medlemskab og landets økonomiske kollaps. Ydermere sætter NOTAT fokus på Lissabon-traktaten ved at kigge på den netop overståede folkeafstemning i Irland og det interne juridiske opgør om traktatens rækkevidde i Tyskland.

God læse lyst!


Artikler:

Leder: Til fordel for de få

Patienternes grænseløse rettigheder

Interview: EU bevæger sig ind på velfærdspolitikken

Tre stridspunkter plus det løse

Regionerne taber i magtkampen

Sådan vedtages direktivet

Hvornår skal det offentlige betale?

Ansøgningen kan gå helt i fisk

Ansøgning på spinkelt mandat

Det klare Ja og det klare NEJ

Ville euroen have hjulpet?

Irere turde ikke stemme nej

Der kommer ikke flere traktater

Panik i den tyske lejr

Interview: »Hele melodien er ændret«

Vil reparere forholdet til Latinamerika

Domstolen satte Kommissionen på plads

 

Bestil abonnement