ARTIKLER


Selvstændige må godt køre mange timer

Af hensyn til trafiksikkerheden forlanger EU, at chauffører ikke kører mere end 48 timer på en uge. Kravet gælder dog ikke selvstændige vognmænd.
Af Sven Skovmand
18. marts 2005

Et nyt arbejdsdirektiv om chaufførers kørsel i lastbiler har vakt voldsom modstand blandt chaufførerne, som bliver tvunget til højst at køre 48 timer på en uge. De frygter, at det vil føre til en stærk nedgang i deres indtægter.

De løber også en risiko for at blive arbejdsløse. For begrænsningen på de 48 timer gælder kun ansatte chauffører – ikke selvstændige, skriver Erhvervsbladet 9.3.2005

Selvstændige vognmænd må fortsat køre langt over 48 timer, idet de først skal følge direktivet fra 2009. Det kan betyde, at flere af de større vognmænd vil indgå aftaler med selvstændige vognmænd, fordi de kan udføre opgaverne hurtigere end deres egne chauffører.

Hvis dette sker i større omfang, vil EU's regler ikke få den ønskede betydning for trafiksikkerheden. Derfor ønsker 3F's transportgruppe, at Folketinget lader den kommende lov gælde for alle førere af lastbiler. Det kan lade sig gøre, fordi direktivet kun er et minimumsdirektiv.

Regeringen har imidlertid afvist denne tanke med den begrundelse, at det hidtil har været dansk praksis, at man ikke regulerer arbejdstiden for selvstændige.