ARTIKLER


England ønsker afgift på fly

England går nu ind for, at der lægges afgift på flyenes udledning af kuldioxid. Men det er usikkert, om forslaget kan gå igennem.
Af Sven Skovmand
27. oktober 2006

Fly betragtes af mange som en af de største trusler mod klimaet. Dels fordi der er en hastig vækst i antallet af flyvninger, dels fordi flyenes udslip af kuldioxid foregår højt oppe i atmosfæren, hvor virkningerne er langt alvorligere end nede ved jorden.

På den baggrund anses det ikke for hensigtsmæssigt at fly er helt fritaget for at betale afgift af den benzin, de bruger.

Derfor foreslår den engelske regering nu at flyene skal betale en afgift for deres udledning af kuldioxid på linje med hvad forurenende industrier skal.

Denne afgift skal ikke alene gælde for flyvningen inden for EU's grænser, men også for flyvning til for eksempel USA.

Om forslaget kan vedtages, vides ikke. Englænderne forventer støtte fra Frankrig, Danmark, Sverige og Finland, mens Tyskland forventes at gå imod.