ARTIKLER


Skrappere politik skal redde Kyoto

EU vil ikke længere give medlemslandene det antal CO2-kvoter, de mener at have brug for.
Af Sven Skovmand
15. december 2006

EU har forpligtet sig til i 2012 at have nedbragt sine udslip af drivhusgasser med 8 procent i forhold til 1990. Men det kniber med at nå dette mål. Fra 2003 til 2004 steg udslippet af CO2 faktisk med 0,4 procent.

For at nå målet har Kommissionen nu besluttet at gennemføre en skrappere politik med hensyn til tildeling af CO2-kvoter til forurenende industrier.

Det har ført til at den har skåret 7 procent ned på kvoterne til de 10 lande, der først fremlagde deres energiplaner for perioden 2008-2012.

Tanken bag kvoterne er at man skal belønne de virksomheder, der sparer på energien og dermed udleder mindre CO2. Til gengæld straffer man dem, der ikke sparer.

Uddelte for mange kvoter

Hvis en virksomhed for eksempel får tildelt 100 CO2-kvoter og kun udnytter de 90, skal den kunne sælge de sidste 10 til virksomheder, der har været mindre flinke til at spare på energien.

Hvis denne fremgangsmåde udnyttes rigtigt, vil den kunne tilskynde alle til at spare. Men det forudsætter at antallet af kvoter er lavere end det aktuelle behov, så prisen på kvoter bliver høj.

Og sådan var det ikke, da man uddelte kvoter for perioden 2006-2008. Der blev uddelt så mange kvoter at de slet ikke blev brugt op. Og så faldt prisen på kvoterne naturligvis.

Denne fejl har Kommissionen ikke villet gentage.

England var dydsmønsteret

De ti lande, der fik bedømt deres planer var England, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovakiet, Sverige og Tyskland.

Det eneste land, der klarede frisag var England. Dette land fik tildelt alle de kvoter, det havde foreslået. Alle andre blev derimod skåret ned.

15 medlemslande mangler at indsende planer. Blandt dem Danmark, der ventes at komme med sin plan om få uger.

Den danske plan er blevet forsinket på grund af ønsket om at få taget hensyn til at Danmark i 1990 indførte store mængder el fra Norge og derfor havde et unormalt højt udslip af CO2.

Dette ønske er kun til dels blevet imødekommet.