ARTIKLER


Begrænset indsats mod udslip fra fly

EU vil kun kræve at flyene køber kvoter for 10 procent af deres udslip – og først fra 2011.
Af Sven Skovmand
29. juni 2007

Flyvning er allerede i dag ansvarlig for mellem 10 og 15 procent af udslippet af drivhusgasser, og problemet bliver med årene mere og mere alvorligt.

Det skyldes ikke kun at flyvningens omfang stiger for hvert år. Det skyldes også at det er begrænset hvad man teknisk kan gøre for at få et fly til at udsende mindre CO2.

I takt med at udslippet nedsættes på alle andre områder, vokser flyvningens andel af CO2-udslippet.

Alligevel er benzin til flyvning, efter en international beslutning, helt fritaget for de afgifter der rammer andre trafikmidler. Beslutningen blev truffet i forbindelse med etableringen af den internationale organisation for luftfart i 1947. På den tid tænkte ingen på flyvningens trussel mod klimaet.

Vil indføre kvoter

I dag ser man med helt andre øjne på flytrafikken, og EU's energikommissær Stavros Dimas har længe krævet at der blev gjort en indsats over for flyene. Det mest rationelle vil naturligvis være at lægge en afgift på flyenes benzin, så det bliver dyrere at flyve.

Det vil tilskynde flyselskaberne til at bruge fly med en lav udgift til brændstof, og det vil i en række områder gøre det mere tillokkende for passagererne at bruge busser eller tog.

Men Dimas har opgivet denne tanke. I stedet har han skabt enighed om at flyene skal have kvoter ligesom industrien (læs om kvotesystemet side 10). Fra 2011 skal al flytrafik fra og til EU-lufthavne arbejde med kvoter, og fra 2012 skal kvoterne også gælde for trafik til og fra lande uden for EU.

Vil det virke?

Kvoterne bliver dog ikke ret stramme. Fly€selskaberne skal have gratis kvoter for 90 procent af al deres udledning af CO2. Kun de sidste 10 procent skal de selv betale for.

Kommissionen skønner at denne bestemmelse vil betyde at flyrejserne fordyres med 70-300 kroner. Men det forudsætter at man fører en skarp kontrol med de oplysninger flyselskaberne kommer med om deres forbrug af CO2. Ellers risikerer man at de blot fortsætter deres flyvning som hidtil – og oven i købet tjener penge på det. Miljøorganisationer kritiserer da også Kommissionens udspil for at være alt for slapt. Selv havde Dimas ønsket at flyselskaberne skulle betale 40 procent af kvoterne, men det måtte han opgive at komme igennem med.

Protester fra USA

Det bedste man kan sige om EU's forslag, er at det er en begyndelse, og at det på længere sigt kan betyde at man helt får fjernet den særlige begunstigelse som flytrafikken har fået. Men det er stadig et åbent spørgsmål om reglerne skal gælde for al flytrafik til og fra EU eller kun for trafikken inden for EU. USA har allerede protesteret mod at amerikanske luftfartselskaber skal betale ekstra for deres flyvning. Kommer reglerne til at omfatte flyvning alene i EU, bliver kun 40 procent af flytrafikken berørt. Til gengæld vil det være den del af flytrafikken der bedst kan erstattes med tog eller busser.