ARTIKLER


Biomasse kan være forskellige ting

Energi fra spild- og restprodukter er en god idé. Men at dyrke EU-støttede fødevarer til energi-formål, er uden perspektiv.
Af Sven Skovmand
26. januar 2007

I NOTAT nr. 1184 for 22. december 2006 kritiserer Jens-Peter Bonde EU's strategi for bioenergi og biomasse. Og i det følgende nummer siger gymnasielærer Morten Jødal – der som Jens-Peter Bonde er medlem af JuniBevægelsen – at han er 100 procent uenig med Jens-Peter Bonde.

Hvem har ret?

Ja, det har de på en måde begge to. Jens-Peter Bonde har ret i at EU's strategi for brug af biomasse er dybt betænkelig, og Morten Jødal har ret i at mange former for biomasse er udmærkede.

Benzin i stedet for mad

Biomasse i form af for eksempel brænde eller flis belaster ikke atmosfæren med CO2.

Det samme gælder halm, der jo er en slags spildprodukt i forbindelse med dyrkningen af korn. Det gælder også olivenkerner og mandelskaller, som Morten Jødal nævner.

Problemet opstår når man vil udnytte biomasse i form af for eksempel raps eller hvede eller sukker. Så bruger man jo produkter til energi, som retteligen burde bruges til mad.

Samtidig får man ikke den CO2-besparelse, som man får ved for eksempel afbrænding af halm. For både raps og hvede og sukker kræver gødning, og fremstilling af gødning kræver energi og fører dermed til udslip af CO2.

Beklageligvis er det netop denne tanke som EU går ind for. Man ønsker at bruge disse afgrøder til at fremstille ethanol til erstatning af en del af den benzin og diesel, bilerne kører på.

Jens-Peter Bonde handler rigtigt ved at protestere mod denne fremgangsmåde. Og han har givetvis ret i at denne form for fremstilling af ethanol vil komme til at virke som endnu en støtte til landbruget.

De to former for etanol

Den danske regering førte indtil for nylig en fornuftig politik på dette punkt. Man sagde nej til at fremstille ethanol af afgrøder – det man kalder 1. generations brændstof. I stedet ville man nøjes med at arbejde på udvikling af ethanol på grundlag af affaldsprodukter – det man kalder 2. generations brændstof.

Desværre har regeringen bøjet sig for EU og kræver nu at al benzin og diesel i Danmark inden udgangen af 2007 skal indeholde 2 procent ethanol.

Dette krav kan i dag kun opfyldes ved brug af ethanol, der er lavet på grundlag af mad. Men når EU kræver noget, kan man jo ikke tillade sig at gøre vrøvl.

For at spare 2 procent af benzin eller diesel skal man altså investere i en dyr teknik, der bygger på forkerte principper.

Langt bedre ville det være om man straffede benzinslugende biler gennem beskatning. Det ville give en langt større formindskelse af CO2-udslippet, og det er jo det, det gælder om at nå.

Og så kan man indtil videre bruge biomassen til det, som den er ideel til – fremstilling af varme og elektricitet.