ARTIKLER


EU-boblen bristet

De fleste EU-lande kan ikke overholde de mål for reduktioner af udslippet af drivhusgasser som de har lovet de andre.
Af Kenneth Haar
29. juni 2007

De femten »gamle« EU-lande er ikke på rette vej. Med mindre kursen lægges om vil EU ikke inden 2012 nå målet om en reduktion på 8 procent af udslippet af drivhusgasser, mest CO2. Med den nuværende kurs er det sandsynligt at EU kun når en reduktion på sølle 0,6 procent.

Sådan lyder den seneste status fra EU's Miljøagentur der kom i rapporten »Greenhouse Gas Emmissions Trends and Projections in Europe 2006« fra oktober 2006.

Store forskelle

Det er ikke alle lande som er lige meget i klemme. Storbritannien og Sverige har hele tiden ligget godt i svinget, men problemet for EU er at EU-landene indgik en aftale om hvor meget de enkelte lande skulle skære ned i udslippet.

Når enkelte EU-lande falder bagud, er det derfor et problem for hele EU. Under denne aftale – populært kaldet »EU-boblen« – har nogle lande påtaget sig små reduktioner, andre meget store, og igen andre har fået grønt lys til at forøge udslippet (se tabel).

De nye medlemslande som alle bortset fra Slovenien slipper væsentligt mindre ud end i 1990, er ikke en del af aftalen og bidrager derfor ikke direkte til reduktionsmålet.

Ekstra forpligtelser nødvendige

Som det går nu, mener agenturet, kan målet for de 15 EU-lande kun nås hvis alle planlagte initiativer gennemføres, og hvis EU-landene gennemfører en række nye initiativer. Og så er der en forudsætning mere: Nogle medlemslande skal skære mere ned end de er forpligtet til, herunder Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Den fordeling af indsatsen som lå i EU-boblen, holdt altså ikke til første fase af den internationale klimaindsats, og »EU-boblen« er i den forstand bristet.

Spørgsmålet er om EU's nye klimapolitik fra marts 2007 kan få bagtroppen til at tage sig sammen, og om forslagene fra topmødet til nye virkemidler, f.eks. nedgravning af CO2, kan gøre så stor en forskel at den oprindelige byrdefordeling i EU-boblen kan opretholdes.