ARTIKLER


EU svigter klimaet

EU gjorde en god indsats i forbindelse med vedtagelsen af Kyoto-aftalen. Men det er for slapt, at man nu kun vil spare 20 procent på udslippet af CO2, hedder det i kommentaren.
Af Sven Skovmand
11. januar 2007

EU-landene høstede fortjent ros i forbindelse med vedtagelsen af den første bindende Kyoto-aftale. Her gik EU ind for at de samlede CO2-udslip fra området skulle være 8 procent lavere i 2012, end de var i 1990. Uden denne indrømmelse ville Kyoto-aftalen næppe være blevet til noget. Men Kyoto-aftalen er kun en begyndelse. Skal der virkelig gøres en indsats mod drivhusproblemerne, er det nødvendigt at der spares langt mere i årene efter 2012. Og her svigter EU ved kun at foreslå at CO2-udslippene i 2020 skal være nedsat med 20 procent i forhold til 1990. Klimaproblemerne er nemlig langt alvorligere i dag end de var, da man vedtog den første nedsættelse af CO2-udslippet med de 8 procent. Den stærke økonomiske udvikling i især Kina og Indien betyder nemlig at energiforbruget – og dermed CO2-udslippet – vil stige langt mere end man dengang forestillede sig. Derfor er det bydende nødvendigt at EU-landene sætter sig langt mere vidtgående mål end Kommissionen går ind for. Og kommissær Verheugens bekymring for industriens konkurrenceevne er efter alt at dømme overflødige. Udgifterne til besparelserne på energien vil nemlig hurtigt blive opvejet af at udgifterne til køb af el og olie falder i de virksomheder, der er fremsynede nok til at gå ind for besparelser. Samtidig vil øgede besparelser i EU mindske presset på forsyningen med olie og dermed udskyde det tidspunkt, hvor mangel på olie for alvor bliver et problem. Man må håbe at medlemslandene vil være mere fremsynede end Kommissionen, når den endelige beslutning skal træffes.