ARTIKLER


Økonomisk krise kan føre til ny transportpolitik

Brug den økonomiske krise til en omstilling af transportpolitikken, lyder opfordringen fra over 50 miljøorganisationer i og uden for EU.
Af Åge Skovrind
5. februar 2010

Store udslip af klimagasser, store budgetunderskud og stigende arbejdsløshed. De tre udfordringer vil præge de kommende års transportbeslutninger, mener Transport & Environment (T&E), et samarbejde mellem forskellige miljø- og trafikorganisationer i Europa. Danske medlemmer er Det Økologiske Råd og NOAH-Trafik.

Samarbejdsorganisationen mener at Kommissionen ikke tager udfordringerne tilstrækkeligt alvorligt.

Miljøgrupperne foreslår derfor en 10-punkts opskrift for en mere bæredygtig transportpolitik.

»Jeg vil nødigt fremhæve enkelte af vores forslag frem for andre, men den økonomiske krise og store budgetunderskud betyder færre penge til investeringer end tidligere. Krisen vil også gøre det mere effektivt at bruge afgifter som styringsmiddel. Samlet vil det give bedre muligheder for at indføre grønne og økonomisk forsvarlige løsninger hvis den politiske vilje er til stede« siger Jos Dings, direktør på T&E's kontor i Bruxelles.

Miljøgruppernes opskrift

1. Hensyn til klima- og energieffektivitet skal med i alle transportbeslutninger.

2. CO2-fri transport i 2050 forudsætter delmål for 2015, 2020, 2030 og 2040.

3. Transportbehovet skal mindskes. Sæt transporteffektivitet på linje med energieffektivitet. Der skal ikke transporteres mere end nødvendigt.

4. Afvis Kommissionens idé om »selvfinansiering«, for eksempel at vejafgifter skal bruges til nye motorveje. Invester efter hele samfundets behov, og ikke efter hvor der i dag er mest trafik.

5. Erstat de dyre megaprojekter TEN-T (Trans European Networks for Transport) med mindre og billigere investeringer.

6. Sæt dieselafgifter efter energiindhold –10 procent over afgiften på benzin. Lad landene skrue op for brændstofpriser, men beskat de tunge lastbiler med kilometer-, og ikke dieselafgifter. Beskat flybrændstof.

7. Sænk fartgrænserne for lastvogne og busser. Indfør fartspærre i biler. Frem pendlerforbindelser mellem lande snarere end højhastighedstog. Frem cykeltrafik.

8. Sørg for at udvikle og sikre brugen af ny miljøteknologi.

9. Tro ikke på el-biler som en gylden løsning. El-biler løser ikke problemer med køer og pladsmangel, og vil mest sandsynligt føre til mere el fra atom- og kulkraftværker.

10. Gør lastvogne mindre og smartere; ikke større og tungere.

(Kilde: A Sustainable Future for Transport, svar på Kommissionens konsultation fra netværket Transport & Environment)