ARTIKLER


Friere kørsel for vognmænd

EU vil gøre det lettere for vognmænd at lade deres biler køre i forskellige lande.
Af Sven Skovmand
15. april 2012

Fra 2014 vil EU sandsynligvis ændre sine regler for, hvor meget vognmænd må køre i andre lande end det, hvor de er registreret – den såkaldte cabotage. Det oplyses i artiklen »Fri distribution i EU i 2014«. Den står i annoncetillægget »Gods på vej«, der var lagt ind i Jyllands-Posten den 12.12.2011.

I dag må vognmændene kun køre op til tre ture inden for syv dage på et år. Det begrænser naturligvis vognmændenes muligheder for at køre i for eksempel Danmark, at de i praksis kun kan køre gods til og fra landet.

Ændringen hilses velkommen af firmaet H. Daugaard A/S, der har en del lastbiler registreret i Luxembourg og Tjekkiet. Også seniorøkonom Svend Torp Jespersen fra Copenhagen Economics er glad for ændringen.

»De danske transportkøbere kan ikke købe al den transport, de ønsker, af udenlandske vognmænd, selvom de måtte være billigere og bedre. Dermed taber transportkøberne, fordi de ikke kan købe den specialiserede transport, som de har brug for,« siger han til bladet.