ARTIKLER


Danmarks problem: Europol

Danmark står over for et problem, der ligner det britiske, men er langt vanskeligere at handskes med.


Af Redaktionen
1. april 2013

Danmark har også et forbehold på det retslige område, men anderledes end Storbritanniens og Irlands.

De danske forbehold har nemlig form af en ”opt out”, og Danmark har derfor slet ikke deltaget i beslutninger om asyl, indvandring, civilret, strafferet og politisamarbejde siden 2009, da de områder (med nogle enkelte undtagelser) blev omfattet af flertalsafgørelser.

Danmark kan skifte til opt in-model, men kun efter en folkeafstemning.

Klar til at pakke…

En af de ting, der lurer forude, er et forslag om et nyt retsligt grundlag for politibureauet Europol. Forslaget står på Kommissionens huskeseddel for i år.

Når Europol bliver overstatsligt, må de danske medarbejdere i Haag pakke kufferten og rejse hjem, hvis det ikke inden da, er lykkedes regeringen af få godkendt et retsligt forbehold af britisk model – altså en opt-in.

Det vil forudsætte, at regeringen vinder en folkeafstemning.

5/6 flertal i Folketinget er ikke nok i et tilfælde som dette, hvor forbeholdene i sin tid blev besluttet ved folkeafstemning.