ARTIKLER


Hurra for flyafgiften

Det er sjældent, man kan rose EU. Men afgiften på flybenzin er en undtagelse. For fly udsender stigende mængde af drivhusgasser.
Af Sven Skovmand
1. december 2006

EU's handlinger får os sjældent til at kippe med flaget. Men forslaget om en afgift på flytransport giver en sådan mulighed.

En begrænsning af flyvningen og dens udslip af drivhusgasser er nemlig en nødvendighed, hvis vi skal afværge den trussel for klimaet, der hænger over vores hoved.

Flyvningen er ganske vist kun ansvarlig for 5-6 procent af drivhusgasserne i dag, men andelen er hastigt stigende. Dels fordi det er blevet billigere at flyve, dels fordi det er sværere at spare energi på flyene end det er på andre områder.

Huse kan isoleres og biler kan gøres mere økonomiske. Og både varme og el kan fremstilles ved hjælp af vedvarende energi. Men på fly er det svært at opnå væsentlige besparelser. Derfor er udslippet af drivhusgasser fra fly i EU blevet næsten fordoblet fra 1990 og til i dag.

Flyenes udslip er ekstra alvorlige fordi flyene ikke alene udsender CO2, men også vanddamp, der i 10-12 kilometers højde er en kraftig drivhusgas.

Set i forhold til benzinforbruget udsender et fly 2-3 gange så meget drivhusgas som en bil. Derfor er det dybt uhensigtsmæssigt at netop flyenes benzin er fritaget for de afgifter som bilerne skal betale.

De foreslåede afgifter, der vil ligge på mellem 70 og 300 kroner pr. passager, er ikke i sig selv høje nok til at de for alvor kan begrænse flytrafikken. Men ved at pålægge flyene en afgift har EU brudt med det princip at fly skal kunne forurene gratis, og det giver mulighed for at man i fremtiden kan gå videre.

Flyvning skal naturligvis ikke afskaffes. Skal man for eksempel til USA eller Canada, har man ikke andre valgmuligheder. Men i Europa vil megen flyvning kunne overtages af tog og busser, især hvis flyvningen skal konkurrere på lige vilkår.