ARTIKLER


Tyskland fik lempet kravene til bilerne

Alligevel vil de kommende EU-krav blive svære at løse for flere tyske bilmærker.
Af Sven Skovmand
29. juni 2007

Bilernes udstødningsgas er en stor og voksende kilde til udslip af CO2. Skal EU's energipolitik have mening, er det derfor nødvendigt at gribe ind over for de biler der har et for stort forbrug af brændstof.

I forbindelse med Kyoto-aftalen indgik EU-Kommissionen derfor i 1998 en aftale med EU's bilproducenter. De forpligtede sig til at nedbringe det gennemsnitlige udslip af CO2 pr. kørt kilometer fra 186 til 140 gram i 2008-2009 og til 120 i 2012. Aftalen var imidlertid frivillig, og målene er da også langt fra at blive nået. En miljøorganisation har fastslået at bilernes gennemsnitlige udslip af CO2 nok var faldet fra 186 til 162 gram CO2 i 2006. Men fabrikanterne var altså langt fra måltallene på 140 og 120.

Dimas måtte give sig

I august 2006 foreslog EU's miljøkommissær Stavros Dimas derfor at EU skulle fastsætte en bindende grænse for hvor stort udslippet må være. Han foreslog at der skulle sættes en grænse på 120 gram, og at dette skulle være opfyldt i 2012.

Som man kunne vente, mødte dette krav voldsom modstand fra især den tyske bilindustri og den tyske industrikommissær G¸nther Verheugen. På et møde i Kommissionen den 7. februar 2007 blev kravet derfor lempet til 130 gram CO2 pr. kilometer. Til gengæld støttede man Dimas i at kravet skulle være bindende. Man forventer at det vil blive gennemført som lov inden udgangen af 2007.

Og som man kan se af listen på denne side, kan selv det lempede krav blive svært at opfylde for en række biler. Især tyske biler som Mercedes og BMW.

Så stort er bilernes udslip

Kun et eneste af EU-landenes bilmærker kan i dag opfylde kravet om et udslip, der ligger under de 130 gram pr. kilometer. Det er det tyske mærke Smart som ikke kan fås i Danmark, men interessant nok har samme ejer som den meget energislugende Mercedes.

Ifølge Centre for Automotive Research i Gelsenkirchen har Smart-bilerne et udslip på 116 gram. Men bilfabrikken giver underskud, og der går rygter om at Daimler som netop har solgt Chrysler, også vil sælge Smart.

Fiat og Citroën ligger lavt

De næste biler i rækken er Fiat (140), Citroën (145) og Renault (149). Derefter kommer Seat (152), Skoda (153), Ford (153), Peugeot (154), Opel (157) og Folkevogn (161). For alle disse biler vil det formentlig være en overkommelig opgave at opfylde EU's krav.

Værre er det med biler som Audi (179), Mercedes (186) og BMW (192) samt de svenske biler Volvo (192) og Saab (193). De må gøre en stor indsats for at ændre deres biler.

Og helt galt ser det ud for Porsche der har et udslip på 297 – over dobbelt så meget som tilladt fra 2012.

De mange arbejdspladser

Jo nærmere vi kommer 2012, des større pres må man formode at der vil komme fra de producenter der har de store udslip af CO2.

Luksusbiler som Mercedes, Audi og BMW giver nemlig en langt større indtjening end de mindre biler. Og man skønner at den tyske bilindustri står for cirka 15 procent af alle tyske arbejdspladser.

Gennemsnitligt CO2-udslip

Position Mærke Gram CO2 / kilometer

1 Smart 116

2 Fiat 140

3 Citroën 145

4 Lancia 148

5 Renault 149

6 Chevrolet 150

7 Seat 152

8 Skoda 153

9 Ford 153

10 Peugeot 154

11 Opel 157

12 VW 161

13 Toyota 163

14 Honda 166

15 Hyundai 170

16 Audi 179

17 Mini 179

18 Alfa Romeo184

19 Mercedes 186

20 Volvo 192

21 BMW 192

22 Saab 193

23 Jaguar 208

24 Chrysler 241

25 Land Rover 253

26 Porsche 297

Kilde: Deutsche HerstellerQuelle: Centre for Automotive

(Research, FH Gelsenkirchen)